Basso continuo – historia powstania i sposób realizacji (2)

Termin basso continuo oznacza improwizowany sposób realizacji ocyfrowanej partii basu, która może być wykonywana przez różne instrumenty. Pojęcie to bywa także używane jako nazwa instrumentu lub grupy instrumentów, jakie w danym utworze realizują ową partię. Jakie więc mogą być to instrumenty? Czy wszystkie jakie znamy? Jakie pełniły funkcje? Czy były od siebie w jakiś sposób zależne? Dlaczego dziś utożsamiamy nazwę techniki gry z konkretnymi zestawami instrumentów z obsady danej kompozycji?

W początkowej fazie rozwoju basso continuo kwestia doboru instrumentów wykorzystywanych do jego realizacji była dość skomplikowana i to zarówno w przypadku utworów religijnych, jak i świeckich, wykonywanych na dworach królewskich, szlacheckich i mieszczańskich. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w wielości koncepcji tworzonych przez kompozytorów, którzy partie basowe w swoich utworach powierzali realizacji rozmaitym zespołom instrumentalnym. Nie bez znaczenia dla tej sytuacji był również fakt przypisywania przezeń różnych dodatkowych znaczeń estetycznych i wyrazowych dla basso continuo, co miało wpływ na stylistykę jego wykonania.

Jednymi z pierwszych twórców, którzy w swoich dziełach jasno wypowiadali swoje poglądy na temat realizacji basu byli kompozytorzy związani bezpośrednio z kręgiem Cameraty Florenckiej – Jacopo Peri, Giulio Caccini i Emilio da Cavalieri. Pierwszy z nich swoje uwagi wygłosił przy okazji premierowego wykonania opery L’Euridice, w której partię basso continuo miały wykonywać instrumenty takie jak: klawesyn, chitarrone, wielka lira i wielka lutnia. Giulio Caccini w swoich kompozycjach nie precyzował obsady wykonawczej dla basu, jednakże w jednym ze swoich pism wskazał, że z racji na jego rolę – akompaniament dla śpiewu – wokalista powinien, dla zachowania maksymalnej spójności pomiędzy wyrażanym tekstem słownym i wykonywanym opracowaniem muzycznym, sam realizować ową partię, najlepiej na chitarrone. Ostatni z twórców związanych z florencką grupą, Emilio da Cavalieri, nie tylko wymienia instrumenty, ale również przyznaje im konkretną rolę wyrazową. Są to: klawesyn, organy, podwójna lira, chitarrone i teorba. Nie zaleca, by wszystkie były wykorzystywane jednocześnie, ale by ze względu na właściwości barwowe, które Cavalieri łączył z konkretnymi emocjami, były dobierane do poszczególnych fragmentów utworu zgodnie z wyrazem tekstu słownego, który był w tym czasie podawany przez wokalistów.

Wszystkie powyżej wskazane sposoby realizacji basso continuo uwzględniają wyłącznie użycie instrumentów charakteryzujących się dość niskim brzmieniem i możliwością gry w sposób akordowy. Zmianę sposobu myślenia o wykonywaniu partii basowej zaproponował w swoim traktacie Agostino Agazzari. W jego koncepcji partia basu jawi się jako dużo bardziej skomplikowana, aniżeli w rozumieniu wcześniejszych twórców. Postulował, by ramy pojęcia basu cyfrowanego obejmowały nie tylko akompaniament akordowy, ale również partie melodyczne, oparte na tej samej basowej podstawie, które stanowiłyby ozdobny kontrapunkt dla głosu głównego. Zgodnie z tymi założeniami Agazzari dokonał podziału instrumentów na fundamentalne i ornamentalne. Do pierwszej grupy zaliczył wszystkie instrumenty klawiszowe oraz strunowe szarpane – harfę, lutnię i teorbę. Drugą sekcję miały stanowić instrumenty, na których możliwa była gra melodyczna – lutnia, teorba, harfa, cytara, szpinet, skrzypce. Co warte podkreślenia, niektóre z instrumentów znalazły się w obu grupach, co oczywiste, nie z powodu pomyłki autora traktatu, ale jako wynik wielu możliwych sposobów gry na nich. Mimo, że pismo Agazzariego nie zdobyło popularności, zaproponowane w nim zmiany postrzegania i realizacji basso continuo oddawały faktyczne tendencje pojawiające się w ówczesnej praktyce wykonawczej.

Innowacyjna koncepcja zaproponowana przez włoskiego kompozytora nie była jedyną tego typu. Przez cały wiek XVII różni twórcy, już nie tylko Włosi, ale także Anglicy, Francuzi i Niemcy, m.in. Michael de Saint-Lambert, Francesco Gasparini, czy Johann David Heinichen próbowali we własny sposób opisywać i systematyzować nowo powstałe zjawisko, które w krótkim czasie stało się wyznacznikiem epoki. Jednocześnie, niezależnie od rozważań teoretycznych, duże znaczenie dla tego problemu miała praktyka wykonawcza, która była nierozerwalnie związana z możliwościami danego zespołu muzyków, ich umiejętnościami, instrumentami jakie posiadali oraz gustem publiczności i lokalną estetyką. Stąd też podobnie jak dawniej, również i dziś można usłyszeć dwa całkowicie różne wykonania tego samego dzieła, a tym samym ciągle odkrywać je na nowo.

Bibliografia:

Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, Warszawa 1970.

David Ledbetter, Peter Williams, Continuo, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. 6, red. S. Sadie, New York, London 2001, s. 345-367.

Zygmunt M. Szweykowski, Muzyka we Włoszech, t. 1. Pierwsze zmiany, Kraków 2000.

Franciszek Wesołowski, Basso continuo. Teoria i praktyka, Łódź 2006.

fitness
Lose weight
muscles
disease
health
Healthy grains
The recipe
cooking
The ancient recipes
Fashion clothes
Fashion trends
Fashion articles
music
Music therapy
healthy way
Fitness programs
Diet to lose weight
German recipes
Simple recipe
Cookie recipe
Exercise to lose weight
Fitness training
Benefits of fitness
Cuba’s car
sports car
History of the station
Fitness equipment maintenance
Exercise in work
Rapid fitness
Commercial capital
Commercial market
Business transactions
Modeling agency
Fashionable dress collocation
Fashion designer
Winter fashion
Fashion show
gallstones
winter fashion show
Japanese fashion style
healthy body
documentary
Romantic movie
American film
Advertising video
Movie topic
video market
Fitness equipment
physical therapy
Arthritis diet
jeans
Beach mat
Fashion designer
Technology development
Fire accident
Computer technology
Business relations
The call center
Business opportunities
Chicken recipe
Cheese steak recipe
Chocolate chip cookies
Network design
e-sports
Free advertising
Small businesses
Business consulting
Fraud review
Cookie recipe
pizza
vibrator
Fitness equipment
Nutrition programs
Sexual orientation
orgasm
Sexual attraction
Sexual desire
Sexual health
Sexual partners
sex
Sexual frustration
Sexual technique
Sexual orientation
Sexual function
asexual
Fitness training
Benefits of fitness
Fitness misunderstanding
Health benefits
Fitness equipment
Physical fitness
Cooking techniques
beach diet
Go on a diet
Hair style
Fashion tips
Fashion jewelry
Fashion scene
Graduation gown
history of perfume
fashion industry
Fashionable dress
fashion capital
gown
adult party
fashions
Fashion style
Fitness center
Fitness strategy
Stress of movement
Clothes to dress up
Down jacket
Fashion tips
Pet health
human body health
Junk food
Health club
Healthy living
Fitness cravings
motorcycle
Automotive components
Old Cuban car
car accident
Vehicle maintenance and repair
Vehicle auction
Automobile tires
Auto parts
International auto show
Waterproof car cover
Automotive spending
carmakers
Auto insurance
Car loudspeaker
Car care
On-board camera
Modern cars
electric car
Automotive safety
car battery
Expensive car
Driving safety
Electric bicycle
Intelligent key
Car sales
Motor trailer
Family car
barbeque
Cooking techniques
The beach diet
Fashion history
Fashion style
almirah
Fashion designer
Fashionable beach wear
Fashionable dress
Japanese fashion
Ms. Perfume
Fashionable dress collocation
Samsung mobile phone
Display unit
Application of computer
Business survival
collectors
Marketing tool
gastronomy
disadvantages of fashion
Winter fashion
Fashion tips
Model diet
Fashionable boots
connotation of fashion
Trip to France
Diamond watches
Fashion scene
Business plan
Internet enterprise
Health benefits
Fitness exercise program
Fitness equipment
Safe food
Nutrition and diet
Go on a diet
Fitness experts
Nutrition programs
Exercise for weight loss
loan
Sales finance
Trade finance
Commercial projects
Car dealer
Insurance and finance
Fashion buyers
Elegant clothes
Personality type
Health and fitness
health of minors
Fashionable shoes
Fitness equipment
Fitness model
Fitness equipment
Fashion Britain
hip-hop fashion
Fashion magazines
Fashion art
Fashion trends
Business matching
development of business
Business philosophy
Fitness equipment
Fitness disorder
Healthy living
Black food
Nutritional meals
balanced diet
Fat burning
Health club
Benefits of fitness
healthy diet
Enterprise financial
Commercial market
Auto history
family car
Muscle car
ambulances
International business
Bugatti sports car
Automobile engine
Muscle truck
Car sales
Waterproof car cover
Introduction to automobiles
Boring love
Sex hormones
masturbation
Sexual medicine
Sexual intercourse
sex
Sexual slavery
Nutrition guidelines
Neem oil
Electronic energy saving
Fitness advice
Rapid fitness
Weight training
Investment theory
Investment parenting
vitamin
Spinal nerve
healthy diet
liposuction
Fast asleep
Health diet
healthy body
respiratory system
Skin health
Fitness equipment
Health and fitness
Military fitness
Go on a diet
Keeping fit
Efficient fitness
Hair style
High quality clothing
Popular trend
Fashion style
Fashion statement
wedding ring
Winter fashion
Fitness virtue
Fitness plan
Fitness app
Go on a diet
Nutrition programs
Fitness for women
fitness guide
Fitness plan
Cardiovascular exercise
Health diet
Human physiology
Fitness experts
liposuction
Fitness activities
Weight training
Green fashion design
Fashion model’s eating plan
Men’s fashion
Fitness model
Exercise in work
Fitness disorder
Fitness advice
Health diet
Home fitness equipment
Definition of health
Fitness equipment
Exercise bike
Exercise bike
Abdominal fitness
Fitness trainer
Fitness trainer
healthy life
Fitness camp
music
karaoke
Piano lessons
singer
Music history
Rock band
muscle
Definition of fitness
Fitness meal
Books and music
music symbol
singing
Rock 'n’ roll
Music foundation
singer
Fitness taekwondo
Fitness disorder
Fitness virtue
Fitness marketing
liposuction
Rapid fitness
Fitness trainer
Cardiovascular benefits
fitness
Baker baking waffles
New York diet
spaghetti
Philippine recipe
pancakes
barley
Weight lifting
Weight training
Muscle shape
Baker baked waffles
pancakes
Thin pancakes
Strong and sexy
Strength training
muscle
Food restaurant
Weight loss goals
Health food
Health food
Food and drink
Healthy chicken feed
Rowing hand
family sports
Exercise chest muscle
metabolism
Collagen powder
Apple cider vinegar
Fast weight loss
Health and fitness
Fitness equipment
Super foods
Canned cranberry sauce
Food intolerance
employment
shopping
IT administrators
Business intelligence
Advertising posters
Business information
Cold winter
The flu vaccine
Flu season
Stay healthy
tired
Healthy diet
benefits of naked sleeping
immune system
fight a cold
Healthy living
Prevention of heart disease
immune system
Common virus
clean
insomnia
Ease the pain
Walking and running
Knee pain
fitness
Lose weight
muscles
disease
health
Healthy grains
The recipe
cooking
The ancient recipes
Fashion clothes
Fashion trends
Fashion articles
music
Music therapy
healthy way
Fitness programs
Diet to lose weight
German recipes
Simple recipe
Cookie recipe
Exercise to lose weight
Fitness training
Benefits of fitness
Cuba’s car
sports car
History of the station
Fitness equipment maintenance
Exercise in work
Rapid fitness
Commercial capital
Commercial market
Business transactions
Modeling agency
Fashionable dress collocation
Fashion designer
Winter fashion
Fashion show
gallstones
winter fashion show
Japanese fashion style
healthy body
documentary
Romantic movie
American film
Advertising video
Movie topic
video market
Fitness equipment
physical therapy
Arthritis diet
jeans
Beach mat
Fashion designer
Technology development
Fire accident
Computer technology
Business relations
The call center
Business opportunities
Chicken recipe
Cheese steak recipe
Chocolate chip cookies
Network design
e-sports
Free advertising
Small businesses
Business consulting
Fraud review
Cookie recipe
pizza
vibrator
Fitness equipment
Nutrition programs
Sexual orientation
orgasm
Sexual attraction
Sexual desire
Sexual health
Sexual partners
sex
Sexual frustration
Sexual technique
Sexual orientation
Sexual function
asexual
Fitness training
Benefits of fitness
Fitness misunderstanding
Health benefits
Fitness equipment
Physical fitness
Cooking techniques
beach diet
Go on a diet
Hair style
Fashion tips
Fashion jewelry
Fashion scene
Graduation gown
history of perfume
fashion industry
Fashionable dress
fashion capital
gown
adult party
fashions
Fashion style
Fitness center
Fitness strategy
Stress of movement
Clothes to dress up
Down jacket
Fashion tips
Pet health
human body health
Junk food
Health club
Healthy living
Fitness cravings
motorcycle
Automotive components
Old Cuban car
car accident
Vehicle maintenance and repair
Vehicle auction
Automobile tires
Auto parts
International auto show
Waterproof car cover
Automotive spending
carmakers
Auto insurance
Car loudspeaker
Car care
On-board camera
Modern cars
electric car
Automotive safety
car battery
Expensive car
Driving safety
Electric bicycle
Intelligent key
Car sales
Motor trailer
Family car
barbeque
Cooking techniques
The beach diet
Fashion history
Fashion style
almirah
Fashion designer
Fashionable beach wear
Fashionable dress
Japanese fashion
Ms. Perfume
Fashionable dress collocation
Samsung mobile phone
Display unit
Application of computer
Business survival
collectors
Marketing tool
gastronomy
disadvantages of fashion
Winter fashion
Fashion tips
Model diet
Fashionable boots
connotation of fashion
Trip to France
Diamond watches
Fashion scene
Business plan
Internet enterprise
Health benefits
Fitness exercise program
Fitness equipment
Safe food
Nutrition and diet
Go on a diet
Fitness experts
Nutrition programs
Exercise for weight loss
loan
Sales finance
Trade finance
Commercial projects
Car dealer
Insurance and finance
Fashion buyers
Elegant clothes
Personality type
Health and fitness
health of minors
Fashionable shoes
Fitness equipment
Fitness model
Fitness equipment
Fashion Britain
hip-hop fashion
Fashion magazines
Fashion art
Fashion trends
Business matching
development of business
Business philosophy
Fitness equipment
Fitness disorder
Healthy living
Black food
Nutritional meals
balanced diet
Fat burning
Health club
Benefits of fitness
healthy diet
Enterprise financial
Commercial market
Auto history
family car
Muscle car
ambulances
International business
Bugatti sports car
Automobile engine
Muscle truck
Car sales
Waterproof car cover
Introduction to automobiles
Boring love
Sex hormones
masturbation
Sexual medicine
Sexual intercourse
sex
Sexual slavery
Nutrition guidelines
Neem oil
Electronic energy saving
Fitness advice
Rapid fitness
Weight training
Investment theory
Investment parenting
vitamin
Spinal nerve
healthy diet
liposuction
Fast asleep
Health diet
healthy body
respiratory system
Skin health
Fitness equipment
Health and fitness
Military fitness
Go on a diet
Keeping fit
Efficient fitness
Hair style
High quality clothing
Popular trend
Fashion style
Fashion statement
wedding ring
Winter fashion
Fitness virtue
Fitness plan
Fitness app
Go on a diet
Nutrition programs
Fitness for women
fitness guide
Fitness plan
Cardiovascular exercise
Health diet
Human physiology
Fitness experts
liposuction
Fitness activities
Weight training
Green fashion design
Fashion model’s eating plan
Men’s fashion
Fitness model
Exercise in work
Fitness disorder
Fitness advice
Health diet
Home fitness equipment
Definition of health
Fitness equipment
Exercise bike
Exercise bike
Abdominal fitness
Fitness trainer
Fitness trainer
healthy life
Fitness camp
music
karaoke
Piano lessons
singer
Music history
Rock band
muscle
Definition of fitness
Fitness meal
Books and music
music symbol
singing
Rock 'n’ roll
Music foundation
singer
Fitness taekwondo
Fitness disorder
Fitness virtue
Fitness marketing
liposuction
Rapid fitness
Fitness trainer
Cardiovascular benefits
fitness
Baker baking waffles
New York diet
spaghetti
Philippine recipe
pancakes
barley
Weight lifting
Weight training
Muscle shape
Baker baked waffles
pancakes
Thin pancakes
Strong and sexy
Strength training
muscle
Food restaurant
Weight loss goals
Health food
Health food
Food and drink
Healthy chicken feed
Rowing hand
family sports
Exercise chest muscle
metabolism
Collagen powder
Apple cider vinegar
Fast weight loss
Health and fitness
Fitness equipment
Super foods
Canned cranberry sauce
Food intolerance
employment
shopping
IT administrators
Business intelligence
Advertising posters
Business information
Cold winter
The flu vaccine
Flu season
Stay healthy
tired
Healthy diet
benefits of naked sleeping
immune system
fight a cold
Healthy living
Prevention of heart disease
immune system
Common virus
clean
insomnia
Ease the pain
Walking and running
Knee pain