Redakcja

dr hab. Alina MądryOpieka merytoryczna

Nauczyciel akademicki „z pasją” i „z pasji”, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria, samodzielny pracownik naukowy Instytutu Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Na stałe współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną końca XVII, XVIII i początku XIX wieku. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz inicjuje liczne działania w kraju, które służą upowszechnianiu wiedzy o polskiej kulturze muzycznej wieków minionych. Jej starania wychodzą także poza granice kraju, m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach i współpracę z RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Stara się „zarażać” swoją pasją studentów i wszystkich, których spotka na swojej drodze.

Lace Front Wigs   ,
hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
U Part Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Deep Part Lace Wigs   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
360 lace frontal   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Glueless Full Lace Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Glueless Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
Thick Style Wigs   ,
human hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Closure   ,
Celebrity Lace Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
cheap human hair wigs   ,
short hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Frontal   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Long Style Wigs   ,
Silk Closure   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig
Lace Front Wigs
human hair extensions
Lace Front Wigs
full lace wigs
human hair wigs
african american human hair wigs
human hair wigs
full lace wigs
clip in hair extensions
human hair extensions
best hair extensions
full lace remy wigs
human hair wigs
clip in hair extensions
lace front wigs

Paweł BocianRedaktor prowadzący

Absolwent filologii polskiej (tytuł licencjata i magistra) o specjalności operologicznej oraz muzykologii (tytuł licencjata), którą kontynuuje na ostatnim roku studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkołę muzyczną I stopnia ukończył w klasie saksofonu altowego. Interesuje się powinowactwem sztuk (w zakresie literatury i muzyki), teatrem operowym, a szczególnie historią muzyki dawnej z uwzględnieniem muzyki polskiej oraz źródłoznawstwem muzycznym.

Izabela GrunwaldKoordynator

Wiceprezes Stowarzyszenia Musica Patria – mgr ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Handel i Marketing oraz mgr sztuki na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Organizator i manager kultury, animator wielu projektów muzycznych, słuchacz i działacz. Autorka i animatorka projektu „Spotkania przy muzyce” dedykowanego chórom i zespołom śpiewaczym.

Zespół

Iwona Granacka

Absolwentka filologii norweskiej (stopień licencjata) oraz studentka ostatniego roku studiów magisterskich na poznańskiej muzykologii. Stara się łączyć swoje zainteresowania językoznawcze z miłością do Skandynawii i muzyki dawnej. Dwukrotnie wyjeżdżała na półroczne stypendia do Norwegii w ramach programu Erasmus+, podczas których studiowała muzykologię na uniwersytecie w Trondheim. Interesuje się kulturą muzyczną Gdańska w XVII i XVIII wieku, polskimi muzykami działającymi w ośrodkach nadbałtyckich oraz skandynawskimi zbiorami rękopisów muzycznych. Uwielbia słuchać zrekonstruowanych utworów po raz pierwszy. Muzykę barokową polubiła dawno temu dzięki kilku znakomitym koncertom i to właśnie obserwowanie muzyków na scenie oraz odkrywanie kolejnych nagrań z muzyką dawną sprawia, że chce ją badać i o niej pisać. W trakcie pisania słucha muzyki improwizowanej lub utworów symfonicznych. W wolnych chwilach planuje podróże, czyta reportaże i gra na wiolonczeli.

Karolina Majewska

Studentka muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz teorii muzyki w poznańskiej Akademii Muzycznej. Interesuje się głównie muzyką XVII i XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. W swoich pracach zajmuje się badaniami źródłowymi i repertuarowymi, problematyką muzycznych zapożyczeń oraz rezonowaniem muzyki dawnej w dziełach kompozytorów współczesnych. Najważniejszym aspektem muzyki są dla niej emocje, które ta niesie i wywołuje zarówno w wykonawcy, jak i słuchaczu, a także uporządkowanie i logika przebiegu dzieła muzycznego. Stara się uważnie słuchać oraz bacznie obserwować liczne koncerty i festiwale, i to nie tylko te skupione wokół muzyki dawnej. W czasie wolnym czyta, spaceruje i rozmawia z najbliższymi.

Michał Wysocki

Absolwent studiów licencjackich i student drugiego roku studiów magisterskich z muzykologii w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Pierwotnie miał zostać prawnikiem, ale w połowie studiów zmienił zdanie. Interesuje się przede wszystkim muzyką i myślą teoretycznomuzyczną XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z modalnością. Słucha, poza muzyką renesansu, także barokowej muzyki francuskiej z J. B. Lully jako pierwszym wśród równych. Czasem sięga także do muzyki nowszej, w tym filmowej. W wolnych chwilach odmóżdża się z przyjaciółmi telewizją, albo jeździ bez celu tramwajami. Nie lubi pisać o sobie.