Redakcja

dr hab. Alina MądryOpieka merytoryczna

Nauczyciel akademicki „z pasją i „z pasji”, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria, samodzielny pracownik naukowy Instytutu Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Na stałe współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną końca XVII, XVIII i początku XIX wieku. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz inicjuje liczne działania w kraju, które służą upowszechnianiu wiedzy o polskiej kulturze muzycznej wieków minionych. Jej starania wychodzą także poza granice kraju, m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach i współpracę z RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Stara się „zarażać” swoją pasją studentów i wszystkich, których spotka na swojej drodze.

Marta SzostakRedaktor prowadząca

Absolwentka studiów licencjackich z muzykologii oraz kulturoznawstwa ze specjalizacją dotyczącą zarządzania instytucjami kultury. Muzykologię kontynuuje obecnie już na drugim roku studiów magisterskich. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnienia krytyki i metakrytyki muzycznej. Pasjami sięga po wszystkie publikacje, które poruszają ten temat z wielu perspektyw – im bardziej interdyscyplinarnych, tym lepiej. Chórzystka z ponad piętnastoletnim stażem. O muzyce pisze dużo i chętnie – najwięcej o jazzie, swojej największej muzycznej fascynacji. Poza nim, interesuje ją socjologia i estetyka muzyki. Choć próbowała, od muzyki dawnej po prostu nie jest w stanie uciec!

Izabela GrunwaldKoordynator

Wiceprezes Stowarzyszenia Musica Patria – mgr ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Handel i Marketing oraz mgr sztuki na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Organizator i manager kultury, animator wielu projektów muzycznych, słuchacz i działacz. Autorka i animatorka projektu „Spotkania przy muzyce” dedykowanego chórom i zespołom śpiewaczym.

Zespół

Iwona Granacka

Absolwentka filologii norweskiej (stopień licencjata) oraz studentka ostatniego roku studiów magisterskich na poznańskiej muzykologii. Stara się łączyć swoje zainteresowania językoznawcze z miłością do Skandynawii i muzyki dawnej. Dwukrotnie wyjeżdżała na półroczne stypendia do Norwegii w ramach programu Erasmus+, podczas których studiowała muzykologię na uniwersytecie w Trondheim. Interesuje się kulturą muzyczną Gdańska w XVII i XVIII wieku, polskimi muzykami działającymi w ośrodkach nadbałtyckich oraz skandynawskimi zbiorami rękopisów muzycznych. Uwielbia słuchać zrekonstruowanych utworów po raz pierwszy. Muzykę barokową polubiła dawno temu dzięki kilku znakomitym koncertom i to właśnie obserwowanie muzyków na scenie oraz odkrywanie kolejnych nagrań z muzyką dawną sprawia, że chce ją badać i o niej pisać. W trakcie pisania słucha muzyki improwizowanej lub utworów symfonicznych. W wolnych chwilach planuje podróże, czyta reportaże i gra na wiolonczeli.

Karolina Majewska

Studentka muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz teorii muzyki w poznańskiej Akademii Muzycznej. Interesuje się głównie muzyką XVII i XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. W swoich pracach zajmuje się badaniami źródłowymi i repertuarowymi, problematyką muzycznych zapożyczeń oraz rezonowaniem muzyki dawnej w dziełach kompozytorów współczesnych. Najważniejszym aspektem muzyki są dla niej emocje, które ta niesie i wywołuje zarówno w wykonawcy, jak i słuchaczu, a także uporządkowanie i logika przebiegu dzieła muzycznego. Stara się uważnie słuchać oraz bacznie obserwować liczne koncerty i festiwale, i to nie tylko te skupione wokół muzyki dawnej. W czasie wolnym czyta, spaceruje i rozmawia z najbliższymi.

Michał Wysocki

Absolwent studiów licencjackich i student drugiego roku studiów magisterskich z muzykologii w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Pierwotnie miał zostać prawnikiem, ale w połowie studiów zmienił zdanie. Interesuje się przede wszystkim muzyką i myślą teoretycznomuzyczną XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z modalnością. Słucha, poza muzyką renesansu, także barokowej muzyki francuskiej z J. B. Lully jako pierwszym wśród równych. Czasem sięga także do muzyki nowszej, w tym filmowej. W wolnych chwilach odmóżdża się z przyjaciółmi telewizją, albo jeździ bez celu tramwajami. Nie lubi pisać o sobie.