Posnaniana

…czyli o brzmieniach i ludziach Poznania.

Najstarszy z zachowanych rękopisów muzycznych zbioru po kapeli farno-miejskiej w Poznaniu

baseball basketball beauties camera chair cigarette clock clothing comb computer counting cup cycling deck dress drug dye fan Fishing fitness flowers food fruit glasses harvester hat helmet keyboard knife language line makeup microphones mouse oil pack pan paper perfume pet photographs print ring school slippers snacks socks sofa stone sunglasses toothpaste toy translation umbrella underwear wine yoga baby bag chinese fat film gaming hbo hot ice mouse music novel red W przeciągu swojego istnienia, tak bardzo różnorodnego, kapela farno-miejska, jakąkolwiek w danym momencie dziejowym nosiła nazwę, opierała się na manuskryptach muzycznych. Takie w końcu było jej zadanie. Grać. I chociaż chcielibyśmy, by cała skarbnica wiedzy muzycznej tamtych czasów stała przed nami otworem, życie nauczyło nas, że niestety nie zawsze (a właściwie rzadko) tak jest. Zbiór po kapeli farno-miejskiej w Poznaniu jest tego przykładem. Lata badań, poszukiwać, łamigłówek. Dobrze, że chociaż czasami pewne informacje są nam podane na tacy. Czytaj dalej...

Muzyka w dawnym Poznaniu. Przełom XVIII i XIX wieku (3)

baseball basketball beauties camera chair cigarette clock clothing comb computer counting cup cycling deck dress drug dye fan Fishing fitness flowers food fruit glasses harvester hat helmet keyboard knife language line makeup microphones mouse oil pack pan paper perfume pet photographs print ring school slippers snacks socks sofa stone sunglasses toothpaste toy translation umbrella underwear wine yoga baby bag chinese fat film gaming hbo hot ice mouse music novel red Jak do tej pory nie udało się odnaleźć materiałów archiwalnych dokumentujących działalność dawnej kapeli farno-miejskiej na przełomie wieków XVIII i XIX. Czesław Sikorski wspomniał w artykule z 1961 roku o pochodzącej z początku wieku XIX liście członków kapeli (patrz literatura). Nie podał jednak nazwisk i nie wiadomo czy takowe w ogóle były obecne w dokumencie. Wymienił jedynie obsadę ówczesnego zespołu: kwartet wokalny, kwintet smyczkowy, dwa klarnety i dwa rogi. Powołał się na akta o sygnaturze F 57a, do których miał wówczas dostęp w Archiwum Kolegiaty Farnej. Niestety nie udało się ich odnaleźć w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, gdzie aktualnie spoczywają materiały archiwalne z fary. Czytaj dalej...

Muzyka w dawnym Poznaniu. Kapela farno-miejska (2)

W 1774 roku powstała kapela farno-miejska - Collegium Musicorum Posnaniensium. W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachował się niezwykle cenny dokument. Jest nim statut tejże kapeli, który dokładnie określał jej charakter, sposób organizacji, zakres praw i obowiązków muzyków wchodzących w jej skład. Napisany został w całości w języku polskim, z wyjątkiem tytułu i informacji wstępnych, które zostały napisane po łacinie. Zachował się w dobrym stanie i odczytanie jego treści nie sprawia kłopotu. Czytaj dalej...

Muzyka w dawnym Poznaniu. Kolegiata św. Marii Magdaleny (1)

W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zachował się zbiór nut przekazany z fary poznańskiej w 1974 roku. Nieodłącznie z nim wiąże się historia kapeli wokalno-instrumentalnej, która swą działalność rozpoczęła w nieistniejącej już dziś kolegiacie św. Marii Magdaleny. Kolegiata pełniła funkcję głównego parafialnego kościoła miasta Poznania do 1773 roku. To w tym miejscu skupione było nie tylko życie religijne mieszkańców miasta, ale także muzyczne. Muzyka bowiem była ważnym elementem sprawowania służby Bożej. Kolegiata mieściła się na dzisiejszym placu Kolegiackim i otoczona była cmentarzem. Jej wieża przez wiele stuleci stanowiła symbol miasta. W pożarze podczas najazdu Szwedów w 1656 roku spłonęło wnętrze świątyni. Odbudowa trwała aż do roku 1661. W 1773 roku kościół dotknęła następna tragedia. Uderzenie pioruna wywołało pożar, który niemal doszczętnie strawił budynek i po którym świątynia nigdy już się nie podźwignęła. Pozostałości pochłonął kolejny pożar w 1780 roku. Ruiny ostatecznie rozebrano w 1802 roku. Czytaj dalej...