Dialogus

…czyli z kim rozmawialiśmy i co z tego wynikło?

„Dobrze się czuję na styku światów” – rozmowa z Mają Miro-Wiśniewską

Na tę rozmowę czekałam wyjątkowo niecierpliwie. Artyści, których twórczość stanowi odbicie wybranego przez nich pogranicza, zawsze bardzo mnie inspirowali. Podziwiałam - i podziwiam nadal - ich zdolność myślenia "ponad", ich umiejętność łączenia elementów pozornie do łączenia się nie nadających oraz wydobywania z nich rzeczy niezwykłych. Maja Miro-Wiśniewska - pedagog i flecistka specjalizująca się w grze na historycznych fletach poprzecznych i moja rozmówczyni - to autorka płyty DE ARTE RESPIRANDI, którą objęliśmy naszym medialnym patronatem. Szczególnie bliskie są jej obszary sztuki łączące estetykę barokową ze współczesną. Współprowadzi gdański zespół instrumentów historycznych i fundację SILVA RERUM i prowadzi klasę fletu traverso w Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Czytaj dalej...

„Lubię, gdy utwór jest dobry” – rozmowa z Marią Erdman

Od początku chcieliśmy, by Fundamentum poza byciem przestrzenią służącą do dzielenia się wiedzą, było również naszym miejscem spotkań. Miejscem rozmów z ludźmi, dla których muzyka dawna ma wyjątkowe znaczenie, i którzy prawdziwie nią żyją. Przez jej badanie, opisywanie, wykonywanie i popularyzowanie. Pierwszą rozmówczynią, która zgodziła się otworzyć nasz cykl wywiadów, jest postać niezwykła. Maria Erdman to organistka, klawikordzistka, teoretyk muzyki i pedagog. Przed dziesięcioma laty ujrzał światło dzienne jej debiutancki trzypłytowy album z ariami zebranymi z pochodzącego z 1768 roku, starosądeckiego kancjonału S. S. Klarysek. Jako klawikordzistka wystąpiła także w 2011 roku na płycie Kapeli Brodów z pieśniami do Świętych Pańskich, zaś jako organistka nagrała kompozycje Feliksa Nowowiejskiego w ramach polsko-niemieckiego projektu "Krajobraz zaufania. Podróż po Warmii". Koncertuje na licznych festiwalach muzycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czytaj dalej...