Dialogus

…czyli z kim rozmawialiśmy i co z tego wynikło?

„Dobrze się czuję na styku światów” – rozmowa z Mają Miro-Wiśniewską

baseball basketball beauties camera chair cigarette clock clothing comb computer counting cup cycling deck dress drug dye fan Fishing fitness flowers food fruit glasses harvester hat helmet keyboard knife language line makeup microphones mouse oil pack pan paper perfume pet photographs print ring school slippers snacks socks sofa stone sunglasses toothpaste toy translation umbrella underwear wine yoga baby bag chinese fat film gaming hbo hot ice mouse music novel red Na tę rozmowę czekałam wyjątkowo niecierpliwie. Artyści, których twórczość stanowi odbicie wybranego przez nich pogranicza, zawsze bardzo mnie inspirowali. Podziwiałam - i podziwiam nadal - ich zdolność myślenia "ponad", ich umiejętność łączenia elementów pozornie do łączenia się nie nadających oraz wydobywania z nich rzeczy niezwykłych. Maja Miro-Wiśniewska - pedagog i flecistka specjalizująca się w grze na historycznych fletach poprzecznych i moja rozmówczyni - to autorka płyty DE ARTE RESPIRANDI, którą objęliśmy naszym medialnym patronatem. Szczególnie bliskie są jej obszary sztuki łączące estetykę barokową ze współczesną. Współprowadzi gdański zespół instrumentów historycznych i fundację SILVA RERUM i prowadzi klasę fletu traverso w Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Czytaj dalej...

„Lubię, gdy utwór jest dobry” – rozmowa z Marią Erdman

Od początku chcieliśmy, by Fundamentum poza byciem przestrzenią służącą do dzielenia się wiedzą, było również naszym miejscem spotkań. Miejscem rozmów z ludźmi, dla których muzyka dawna ma wyjątkowe znaczenie, i którzy prawdziwie nią żyją. Przez jej badanie, opisywanie, wykonywanie i popularyzowanie. Pierwszą rozmówczynią, która zgodziła się otworzyć nasz cykl wywiadów, jest postać niezwykła. Maria Erdman to organistka, klawikordzistka, teoretyk muzyki i pedagog. Przed dziesięcioma laty ujrzał światło dzienne jej debiutancki trzypłytowy album z ariami zebranymi z pochodzącego z 1768 roku, starosądeckiego kancjonału S. S. Klarysek. Jako klawikordzistka wystąpiła także w 2011 roku na płycie Kapeli Brodów z pieśniami do Świętych Pańskich, zaś jako organistka nagrała kompozycje Feliksa Nowowiejskiego w ramach polsko-niemieckiego projektu "Krajobraz zaufania. Podróż po Warmii". Koncertuje na licznych festiwalach muzycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czytaj dalej...