Polskie festiwale muzyki dawnej (1)

Muzyka dawna nie jest dziś tylko milczącym świadectwem przeszłości utrwalonym w manuskryptach. Jest żywym elementem naszych czasów, naszej kultury, naszej współczesnej rzeczywistości i codzienności. A wszystko to za sprawą koncertów i festiwali poświęconych właśnie jej, których w Polsce odbywa się bardzo wiele. Gdzie bywać i czego słuchać…? Zapraszam do lektury pierwszej części przeglądu polskich festiwali muzyki dawnej.

Poznań Baroque

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2011 roku z okazji obchodów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Aktualnie, po kilku udanych edycjach, Poznań Baroque jest jednym z najważniejszych polskich festiwali muzyki dawnej, który już na dobre wpisał się w poznański, polski i europejski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Naczelną ideą festiwalu jest pokazywanie muzyki dawnej w wielu, często niezbyt oczywistych, odsłonach. Oznacza to, że oprócz znanych, dużych form muzyki baroku w programach kolejnych edycji znajdują się przede wszystkich dzieła kameralne i solowe czasów od średniowiecza do klasycyzmu. Poznań Baroque jest także miejscem eksperymentów – realizacji projektów z pogranicza muzyki artystycznej i tradycyjnej, czy konfrontacji wykonań znanego repertuaru muzyki dawnej, zwyczajowo wykonywanego dziś na instrumentach historycznych, z wykonaniami realizowanymi na współczesnym instrumentarium. Istotnym jest fakt, że w czasie festiwalu prezentowane są nie tylko znane od lat kanony i schematy wykonawcze, ale także nowe pomysły i projekty młodych muzyków.

http://www.poznanbaroque.com/

https://www.facebook.com/PoznanBaroque/

Muzyka w Raju

Festiwal odbywa się corocznie, począwszy od 2003 roku, w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu na Ziemi Lubuskiej. W jego programie znajduje się zarówno świecka, jak i sakralna muzyka średniowiecza, renesansu i baroku, od kilku ostatnich edycji także klasyczna i romantyczna. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które jako nieliczne z polskich produkcji jest bardzo uważnie obserwowane przez europejskich melomanów. W jeszcze większym stopniu niż Poznań Baroque, Muzyka w Raju jest miejscem eksperymentów i realizacji nowych projektów młodych, ale nierzadko już bardzo uznanych artystów, a także przestrzenią do nawiązywania długoletnich muzycznych współprac. Istotnym atutem jest obecność orkiestry festiwalowej – w czasie pierwszych edycji było to Arte Dei Suonatori, następnie kierowane przez Alexisa Kossenkę Les Ambassadeurs, obecnie funkcję tę pełni prowadzone przez Joannę Boślak-Górniok i Mariannę Henriksson, powstałe właśnie w Paradyżu Kore.

http://www.muzykawraju.pl/

https://facebook.com/muzykawraju/

Przedsionek Raju

Pierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w 2012 roku. Początkowo Przedsionek Raju pełnił rolę cyklu koncertów zapowiadających swój macierzysty festiwal – Muzykę w Raju. Dziś, po sześciu udanych odsłonach można z całą pewnością uznać go za osobne, samodzielne wydarzenie. Z założenia ma odbywać się w takich miejscach i przestrzeniach, gdzie na co dzień muzyka dawna gości niezwykle rzadko lub nawet nigdy, tak więc na mapie koncertowych miejsc znalazły się miasta i wsie położone w województwie lubuskim, z czasem również w wielkopolskim i dolnośląskim a „salami koncertowymi” stały się tamtejsze kościoły, zachowane zespoły pałacowe i dworskie oraz lokalne ośrodki kultury. W czasie festiwalu wykonywane są głównie dzieła solowe, kameralne i te przeznaczone na mały skład orkiestrowy. Ponieważ niewątpliwie festiwal ma mieć charakter popularyzujący muzykę dawną, istotnym jest, że wstęp na wszystkie koncert jest wolny.

http://www.przedsionekraju.pl/

https://www.facebook.com/przedsionekraju/

Festiwal Goldbergowski

Odbywający się w Gdańsku festiwal powstał w 2006 roku, w 250. rocznicę śmierci Johanna Gottlieba Goldberga, urodzonego tam klawesynisty i kompozytora, ucznia Johanna Sebastiana Bacha, pierwszego wykonawcy Wariacji Goldbergowskich BWV 988. W czasie wydarzenia wykonywane są aktualne i najciekawsze interpretacje kanonu dzieł muzyki dawnej oraz projektów tą muzyką inspirowanych. Oprócz tego w programie kolejnych edycji znajdują się utwory będące muzycznym dziedzictwem dawnego Gdańska – dzieła tamtejszych kompozytorów oraz zachowanych po tamtejszych zespołach i ośrodkach muzycznych. Jest to możliwe dzięki współpracy festiwalu w Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w programie każdej edycji wydarzenia nie może zabraknąć wykonania Wariacji Goldbergowskich, corocznie w innej odsłonie.

https://www.goldbergfestiwal.pl/

https://www.facebook.com/Festiwal-Goldbergowski-170239073105356/

Festiwal Oper Barokowych „Dramma per Musica”

Festiwal jest stosunkowo młodym, odbywa się od 2015 roku, ale bardzo interesującym przedsięwzięciem, doskonale wypełniającym lukę w propozycjach innych wydarzeń cyklicznych i programach teatrów operowych. W czasie jego trwania prezentowane są premierowe produkcje oper barokowych najznamienitszych twórców, m.in. Vivaldiego, Haendla, Caldary, Rameau oraz oratoria, m.in. Zelenki, a także recitale z najpopularniejszymi ariami barokowymi. Bardzo cieszy fakt, że oprócz zagranicznych gości do produkcji zapraszani są także polscy młodzi instrumentaliści i wokaliści. Festiwal odbywa się w Łazienkach Królewskich w Warszawie – Teatrze Królewskim, teatrze dworskim w Starej Oranżerii, czy w Pałacu na Wyspie. Niektóre z przedstawień z minionych edycji zostały zamieszczone na platformach www.ninateka.pl oraz www.muzykotekaszkolna.pl, gdzie można je w całości obejrzeć.

http://drammapermusica.pl/

https://www.facebook.com/drammapermusica.fest/

zdjęcie: XVIII-wieczna anonimowa plansza edukacyjna z pracowni Zlatá Koruna/ Wikimedia Commons