„Pasja wg św. Łukasza” Georga Philippa Telemanna

Każdego roku czas Wielkiego Postu jest doskonałą okazją do prezentowania i wykonywania pasji – dramatyczno-muzycznych opracowań męki i śmierci Chrystusa. W tym roku w trzech polskich miastach – Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, melomani mieli okazję usłyszeć pierwsze w Polce wykonanie Pasji wg św. Łukasza TWV 5:29 Georga Philippa Telemanna w realizacji studentów uczelni muzycznych tychże miast.

Rok 2017 stanowił doskonałą okazję do przygotowania tego przedsięwzięcia, bowiem jest on podwójnie jubileuszowy. Obchodzimy w nim 500. rocznicę Reformacji Marcina Lutra oraz 250. rocznicę śmierci Georga Philippa Telemanna, jednego z najważniejszych niemieckich kompozytorów baroku. Ponieważ właśnie na terenie protestanckich Niemiec gatunek pasji został najsilniej rozwinięty i cieszył się ogromną popularnością, a sam Telemann w czasie swojej pracy w hamburskim kościele skomponował ich ponad 40, podjęto próbę połączenia obchodów tych dwóch jubileuszy serią trzech koncertów. Odbyły się one we Wrocławiu (15 marca), Łodzi (16 marca) oraz Poznaniu (17 marca). W ostatnim z wymienionych miałam przyjemność wziąć udział.

Wykonawcami byli studenci specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej, na co dzień związani z trzema uczelniami, Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wymienić należy: Międzyuczelnianą Orkiestrę Barokową, wrocławski Zespół Wokalny Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Wokalnej Muzyki Dawnej oraz solistów: Malwinę Borkowicz (sopran, AM Łódź), Aleksandrę Hamus (sopran, AM Łódź), Marka Belko (tenor, Ewangelista, AM Wrocław), Grzegorza Kujawa (tenor, AM Poznań), Grzegorza Zajączkowskiego (bas, Jezus, AM Poznań). Nad całością realizacji kierownictwo artystyczne objął Jarosław Thiel, za przygotowanie chóru odpowiadała natomiast Agnieszka Franków-Żelazny.

Pomimo dużej popularności wielu dzieł Telemanna, powstałą w 1744 roku Pasję wg św. Łukasza można było usłyszeć w Polsce po raz pierwszy. Bardzo cieszę się, że organizatorzy wydarzenia wybrali właśnie to dzieło i podjęli próbę jego realizacji, tym bardziej że jest to kompozycja interesująca. Na szczególną uwagę zasługują ciekawe opracowania chorałów oraz solowe arie utrzymane w formie da capo z instrumentami koncertującymi – fletami, obojami i skrzypcami, które doskonale korespondują ze znanymi fragmentami z dzieł pasyjnych Johanna Sebastiana Bacha. Należy wspomnieć także o wielu odniesieniach do retoryki muzycznej, które niejednokrotnie w bardzo sugestywny sposób podkreślały dramaturgię tekstu słownego. Co istotne, pomimo że libretto dzieła napisane zostało w języku niemieckim, zgromadzona publiczność mogła je bez problemu śledzić dzięki dostępnemu tłumaczeniu na język polski.

Na pochwałę zasługuje nie tylko samo dzieło, ale również jego realizacja. Ponieważ wykonawcami byli wywodzący się z różnych środowisk studenci,  którzy w tym składzie grali wyłącznie na potrzeby tej produkcji, można by zastanawiać się, czy podołają postawionemu przed sobą wyzwaniu. Obawy te okazały się jednak w większości przypadków zbyteczne. Żadnemu z wykonawców nie można odmówić profesjonalnego i rzetelnego przygotowania. Z całą pewnością na sukces przedsięwzięcia w znaczący sposób wpłynął dyrygent, Jarosław Thiel, na co dzień pełniący obowiązki dyrektora artystycznego Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

Poznańskie wykonanie Pasji wg św. Łukasza TWV 5:29 Geogra Philippa Telemanna mogę zaliczyć do udanych i inspirujących. Życzę i sobie, i wszystkim melomanom by podobne inicjatywy były podejmowane i realizowane na tak samo dobrym poziomie w kolejnych latach.

zdjęcie: Gaudenzio Ferrari, Stories of life and passion of Christ / Wikimedia Commons

train
translation
university
urine
wedding
weapons
weight
wine
wow
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
engagement
hat
language
line
perfume
translation
wine
dye
dress
harvester
fanning
glasses
computer
fitness
desk
slippers
jewelry
knife
helmet
oil
pen
pet
snacks
pan
socks
deck
dress
drug
dye
fan
fitness
flowers
food
fruit
stone
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
paper
pack
photographs
print
school
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
study
music
red
show
train
sports
novel
mouse
science
sexy
auto
book
care
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
computer
coffee
desk
hospital
diplomacy
university
weight
wow
cosplay
creative
cup
time
weddingdress
engagement
rock
shopping
flowers
party
sport
food
paypal
fruit
beauties
wine
baseball
chair
cigarette
line
hat
fruit
perfume
glasses
fitness
clothing
cup
dye
desk
fanning
dress
computer
drug
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
stone
toothpaste
toys
gaming
hot
umbrella
chinese
bag
underwear
hbo
fat
film
yoga
desk
auto
wow
clothes
care
diplomacy
hospital
weight
book
university
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
translation
cigarette
perfume
language
beauties
chair
clothing
baseball
line
wine
engagement
flowers
food
fruit
hat
rock
shopping
sport
time
weddingdress
clothes
desk
diplomacy
auto
party
hospital
office
care
book
paypal
wow
weight
wow
train
study
sports
show
sexy
science
red
novel
music
mouse
ice
hot
hbo
gaming
film
fat
chinese
yoga
underwear
umbrella
trader
sunglasses
sofa
school
print
baby
baby
camera
combs
fishing
counting
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
template
stone
pen
toys
slippers
socks
clock
toothpaste
snacks
pet
helmet
oil
knife
dye
harvester
pan
fitness
jewelry
glasses
fanning
drug
dress
desk
cup
computer
clothing
cigarette
chair
beauties
baseball
office
paypal
sport
rock
weddingdress
flowers
shopping
party
engagement
time
translation
baseball
perfume
wine
hat
language
line
beauties
fruit
food
computer
desk
cigarette
cup
clothing
dress
dye
fanning
drug
chair
pen
pan
oil
knife
jewelry
helmet
harvester
glasses
fitness
pet
clock
socks
combs
slippers
toothpaste
counting
snacks
stone
toys
camera
makeup
mouse
pack
paper
school
keyboard
fishing
photographs
print
bag
baby
yoga
chinese
umbrella
sofa
underwear
film
sunglasses
sexy
ice
hot
gaming
mouse
hbo
music
red
novel
science
hot
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
rock
diplomacy
party
sport
clothes
office
shopping
desk
paypal
hospital
hospital
time
book
diplomacy
office
clothes
care
desk
weddingdress
auto
party
paypal
shopping
engagement
rock
time
sport
flowers
food
weddingdress
baseball
chair
translation
fruit
wine
hat
beauties
perfume
language
line
engagement
flowers
food
fruit
hat
language
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
science
security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacke
socks
spell
party
pandora
PayPal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
information
knife
language
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
fitness
flowers
food
forest
fruit
funny
gaming
glasses
great
harvester
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
translation
university
unine
weapons
wedding
weight
wine
wow
sport
square
stone
study
superman
temperrature
time
toothpaste
toy
train
science
security
sexy
shopping
show
sites
slippers
snacks
socks
spell
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
chair
chinese
cigarette
clothes
clothing
coffee
computer
cosplay
creative
cup
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
sign
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
sign
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapons
wedding
weight
wine
wow
aston
auto
baby
bag
baseball
basketball
beauties
book
care
cartoon
desk
diplomacy
dress
drug
dye
engagement
fabric
fan
fat
film
fitness
flowers
food
forest
fruit
Funny
gaming
glasses
great
harvester
hat
hbo
health
healthy
heart
helmet
home
hospital
hot
ice
information
knife
line
mouse
music
novel
office
oil
pan
pandora
party
paypal
pen
performance
perfume
pet
publicity
red
rock
science
security
sexy
shopping
show
sign
sites
slippers
snacks
socks
spell
sport
square
stone
study
superman
temperature
time
toothpaste
toy
train
translation
university
urine
weapons
wedding
weight
wine
wow